Posts Tagged ‘โครงโลกนิติ’

โครงโลกนิติ

Written on ตุลาคม 22nd, 2009 by editor_bowno shouts

โคลงโลกนิติ ครรโลงโลกนิตินี้                            นมนาน มีแต่โบราณกาล                                   เก่าพร้อง เป็นสุภสิตสาร                                     สอนจิต กลดั่งสร้อยสอดคล้อง                         เวี่ยไว้ในกรรณฯ ถอดความ โคลงโลกนิตินี้เป็นของเก่ามีมาแต่โบราณกาลก่อนเป็นภาษิตที่งดงาม และเป็นเครื่องสอนใจเปรียบประดุจสายสร้อยสอดประดับสำหรับเป็นมงคลแก่หู สอนให้ทำความดี สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อ                    ในตน กินกัดเนื้อเหล็กจน                              กร่อนขร้ำ บาปเกิดแก่ตนคน                                เป็นบาป บาปย่อมทำโทษซ้ำ                              ใส่ผู้บาปเองฯ ถอดความ สนิมเหล็กเกิดจากเนื้อเหล็กที่มีมลทินแล้วกัดกินเนื้อเหล็กจนผุกร่อนคร่ำคร่าผลบาปหยาบช้าเกิดขึ้นแต่ตัวคนทำบาป แล้วสาปใส่โทษแก่คนทำให้ทนทุกข์ไปเอง โคควายวายชีพได้                         เขาหนัง เป็นสิ่งเป็นอันยัง                                 อยู่ไซร้ คนเด็ดดับสูญสัง-                                ขารร่าง เป็นชื่อเป็นเสียงได้                             แต่ร้ายกับดี ถอดความวัวควายเมื่อตายแล้วยังมีเขามีหนังเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ในภายหลังให้เห็นได้คนเราเมื่อตายไปร่างกายก็สูญหมดสิ่งที่ยังเหลือปรากฎคือความชั่วและความดี สอนให้มีความเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ความรู้ผู้ปราชญ์นั้น                       นักเรียน ฝนทั่งเท่าเข็มเพียร                              ผ่ายหน้า คนขี้เกียจเกลียดหน่ายเวียน               วนจิต กลอุทกในตระกร้า                              เปี่ยมล้นฤามี ถอดความคนฉลาดย่อมหมั่นแสวงหาความรู้พยายามบากบั่นไปเพื่อประโยชน์ในภายหน้าคนเกียจคร้านมีแต่ความเบื่อหน่ายอยู่ในน้ำจิต (ไม่คิดทำอัดใด)ดั่งน้ำไม่มีวันล้นตระกร้าได้ สอนให้รู้จักประมาณตน นกน้อยขนน้อยแต่                         พอตัว รังแต่งจุเมียผัว                                      อยู่ได้ มักใหญ่ย่อมคนหวัว                           ไพเพศ ทำแต่พอตัวไซร้                                   อย่าให้คนหยันฯ ถอดความนกตัวน้อยขนมันก็น้อยพอสมกับตัวถึงทำรังก็เพียงให้เมียกับผัวพออยู่อาศัยคนมีความสามารถน้อยแต่คิดการใหญ่คนเขาก็เย้ยเยอะจึงควรทำให้พอเหมาะกับตัวอย่าให้คนเขาเย้ยหยัน สอนให้รู้จักพิจารณาคน ก้านบัวบอกลึกตื้น                          ชลธาร มารยาทส่อ

(เพิ่มเติม…)