ความหมายของการปลูกผักไร้พิษ  หมายถึง การปลูกผักทุกชนิดที่กินได้(พืชผักสวนครัว พืชป่ากินได้ พืชน้ำกินได้)โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารพิษในการกำจัดโรคและแมลง แต่เป็นการปลูกโดยใช้ วิธีการเลียนแบบระบบนิเวศน์จากป่าใหญ่ในตามธรรมชาติ ที่สภาพสิ่งแวดล้อมยังดีอุดมสมบูรณ์อยู่และไม่ถูกทำลาย นำกระบวนการระบบนิเวศน์ทั้งหมดในป่าใหญ่ในธรรมชาติมาคิดค้นพัฒนา เป็นกระบวนการปลูกผักไร้พิษตามแนวคิดของนายสำนวน  นิรัตติมานนท์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านราชกรูด หมู่ที่ 3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ด้วยมุ้งน้อยจากป่าใหญ่ ดินผสมสูตรใหม่ ปุ๋ยชีวภาพ ที่ทำจากขยะที่ย่อยสลายได้ กาบมะพร้าวสับ มูลสัตว์  จนประสบผลสำเร็จ

ความสำคัญของการปลูกผักไร้พิษ   จากการที่สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทุกหนแห่งถูกทำลาย ด้วยน้ำมือของมนุษย์ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นไม้ทำลายป่า การทิ้งขยะไม่เลือกที่ เผาป่า เผาขยะ หรือควันพิษ ไอเสียจากโรงงานและรถยนต์ เป็นต้น ได้ก่อให้เกิด โรคภัยไข้เจ็บ แก่มวลมนุษย์อย่างเราๆท่านๆถ้วนหน้า และก่อให้เกิดภัยบิบัติอันใหญ่หลวงให้แก่โลกที่เป็นโอเอซิสของเราต้องสั่นคลอนนั้นก็คือเกิดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันซึ่งมีผลทำให้ การปลูกผักจำเป็นต้องใช้ยาสารพิษ สารเคมีในการกำจัดโรคและแมลงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักให้ทันกับการบริโภคอย่างเพียงพอของมนุษย์ มิเช่นนั้นเราก็จะมีพืชผักที่รับประทานไม่เพียงพอ สาเหตุ โรคและแมลงมีการพัฒนาต่อต้านยา สารพิษ และสารเคมีทุกชนิด ที่ใช้กำจัด หรือที่เรียกแบบง่ายๆว่า ดื้อยา ผลทำให้ปริมาณสารพิษ สารเคมีที่ใช้ตกค้างในพืชผักมีจำนวนปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตกินเข้าไป ก็จะไปตกค้างอยู่ในร่างกาย สารพิษเหล่านี้ เมื่อตกค้างอยู่ในร่างกาย ก็จะทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ เจ็บไข้ได้ป่วย หรืออาจถึงตายได้ ดังนั้น การปลูกผักไร้พิษ โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารพิษ หรือสารเคมี ในการกำจัดโรคและแมลง ด้วยมุ้งน้อยจากป่าใหญ่ ดินผสมสูตรใหม่ ปุ๋ยชีวภาพจากขยะที่ย่อยสลายได้ มูลสัตว์และกาบมพร้าวสับ จึงถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ปลอดสารพิษ ทำให้มีชีวิตที่ยืนยาว และสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัยบนโลกใบนี้ได้ตามอัตภาพ

ประโยชน์ของการปลูกผักไร้พิษ 

        1.

หลักการ

วิธีการ

ขั้นตอน

กระบวนการทำงาน

การจัดการ

และสามารถทำงานตามขั้นตอน