คำที่ใช้  อ นำ ย  ในปัจจุบัน  มี  4  คำ  คือ  อย่า  อยู่  อย่าง  อยาก

ความหมายของคำทั้ง  4

  • อย่า  =  ห้าม  ,  ไม่ให้กระทำ
  • อยู่   =  พัก  ,  อาศัย  ,  ยังมีชีวิต
  • อย่าง  =  ชนิด  ,  วิธี  ,  แบบ  ,  เยี่ยง  ,  สิ่ง
  • อยาก  =  ปรารถนา  ,  ประสงค์  ,  ต้องการ  ,  หิว  ,  กระหาย

แบบทดสอบ  คำที่ใช้  อ  นำ  ย    โดยเลือกเติมคำ  อย่า  อยู่  อย่าง  อยาก  ในประโยคให้เหมาะสม 

ลองทำดูนะคะ

  • ฉัน………………..ไปเที่ยวที่เกาะสมุย
  • คุณครูบอกฉันว่า………………..ส่งเสียงดัง
  • เราควรดูแบบ………..ของคนดี
  • ฉันชอบที่ร่มเย็น…………….นี้
  • คุณแม่……………ให้ฉันเป็นเด็กดี
  • คุณพ่อทำงาน…………..ในห้อง